चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा ६६


१) अंतरिक्ष संस्थेविषयी खालील विधाने पडताळा.

अ) ही विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित करण्यास प्रोत्साहन देणारी एक व्यावसायिक संस्था आहे.

ब) ही संस्था भारतीय दूरसंवेदन उपग्रहांची माहिती इतर देशांना पुरविण्याचे काम करते

क) या संस्थेचे सध्याचे प्रमुख व्ही.एस.हेगडे हे आहेत.

वरील विधानांपैकी बरोबर असलेली विधाने ओळखा.

१) फक्त अ व ब

२) फक्त ब व क

३) फक्त अ व क

४) वरील सर्व

Show Answer

२) डेहराडून येथे झालेल्या पहिल्या राष्ट्रीय ज्युनिअर पिकलबॉल स्पर्धेत विजेता संघ राज्य कोणता ?

१) पंजाब

२) तामिळनाडू

३) गुजरात

४) महाराष्ट्र

Show Answer

३) सुलभा ब्रह्मे यांच्याविषयी योग्य विधान/ने कोणते/ती?

अ) त्या विविध चळवळींसाठी सातत्याने प्रेरणादायी ठरलेल्या जेष्ठ मार्क्सवादी विचारवंत होत्या.

ब) विख्यात अर्थतज्ज्ञ व नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ.धनंजयराव गाडगीळ यांच्या त्या कन्या होत.

१) फक्त अ

२) फक्त ब

३) अ व ब दोन्हीही

४) यापैकी एकही नाही

Show Answer

४) PSLV-C 37 प्रक्षेपकाद्वारे सोडलेले उपग्रह आणि त्यांचे देश यांच्या योग्य जोडया लावा.

उपग्रह                                                देश

अ) अल फराबी - १                             i) नेदरलँड

ब) बी.जी.यू.सॅट                                 ii) कझाखस्तान

क) न्यायीफ - १                                 iii) इस्राइल

द) पी.इ.ए.एस.एस.एस.                      iv) युएई

   अ      ब      क      ड

१)  i       ii       iii      iv

२)  ii      iii      iv       i

३)  iii      ii      i        iv

४)  ii      iii      i        iv

Show Answer

5) भारताच्या नियोजित अणुभट्ट्या आणि राज्य यांच्या अचूक जोडया जुळवा.

नियोजित अणुभट्ट्या राज्य

अ) कोब्वाडा                     i) तामिळनाडू

ब) जैतापूर                       ii) आंध्रप्रदेश

क) कुडानकुलम               iii) हरियाणा

ड) गोरखपूर                    iv) महाराष्ट्र

                अ             ब          क       ड

1)              i              iii          iv        ii

2)              i              iv         iii         ii

3)              ii             iv          iii         i

4)              ii             iv           i         iii

Show Answer

6) भारताच्या इंटिग्रेटेड गाईडेंड मिसाईल डेव्हलपमेंट प्रोग्रामसंबंधी खालील विधानांचा विचार करा.

अ) हा कार्यक्रम १९८३ मध्ये सुरु करण्यात आला.

ब) या कार्यक्रमाचे जनक डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम आहेत.

क) ह्या कार्यक्रमांतर्गत सागरिका धनुष्य व शौर्य व नाग यांसारख्या क्षेपणास्त्रांचा विकास केला गेला आहे.

ड) २००८ मध्ये या कार्यक्रमाची यशस्वी सांगता करण्यात आली.

वरीलपैकी योग्य विधान/ने ओळखा.

१) अ, ब व क

२) फक्त अ व क

३) फक्त अ

४) वरील सर्व

Show Answer

7) हिंदी महासागर तटवर्ती संघटनेसंबंधी खालील विधानांचा विचार करा, व दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य विधाने असलेला पर्याय निवडा.

अ) या संघटनेची स्थापना १९९७ मध्ये झाली.

ब) या संघटनेची सचिवालये इबेने, मॉरिशस या शहरात आहेत.

क) या संघटनेचे कायमस्वरूपीचे सदस्य १७ आहेत.

१) फक्त अ व ब

२) फक्त ब व क

३) यापैकी एकही नाही

४) वरील सर्व

Show Answer

8) आयएनएस-१ए व आयएनएस-१बी यांच्यासंदर्भात खालील व्हिधाने विचारात घ्या.

अ) या उपग्रहांना नॅनो उपग्रह म्हणतात.

ब) यांच्या निर्मितीमध्ये स्पेस अप्लिकेशन सेंटर, अहमदाबादचे योगदान आहे.

क) हे उपग्रह ISRO च्या मालकीचे आहे.

ड) यांचा कार्य करण्याचा कालावधी ६ महिने इतका आहे.

वरीलपैकी असत्या विधान/ने कोणते/ती?

१) फक्त अ

२) फक्त ड

३) फक्त क

४) यापैकी एकही नाही

Show Answer

९) राष्ट्रीय ई-आरोग्य प्राधिकरणासंबंधी खालील विधानांपैकी कोणती विधान/ने सत्य आहे/त?

अ) जलद व उत्तमप्रतिची आरोग्य सेवा देण्याच्या उद्देशामुळे या प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे?

ब) नोव्हेम्बर २०१६ मध्ये या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

क) हे प्राधिकरण आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत कार्य करेल.

१) अ आणि ब

२) ब आणि क

३) अ आणि क

४) अ,ब आणि क

Show Answer

10) हार्ट ऑफ एशिया परिषदेचे वर्ष आणि ठिकाण यासंबंधी खालील योग्य जोडया लावा.

वर्ष ठिकाण

अ) २०१२                                 i) काबूल

ब) २०१३                                  ii) अलमाटी

क) २०१४                                 iii) बिजिंग

ड) २०१५                                 iv) इस्लामाबाद


 

      अ        ब      क    ड

1)    ii        iii       i      iv

2)    iii        ii      iv      i

3)     i         ii      iii      iv

4)    iv        ii       iii     i

Show Answer

Top

Whoops, looks like something went wrong.