About Us | Reliable Academy | Our Features

   Features   

Reliable Academy Features - उत्कृष्ट प्रशासक बनण्यासाठी समाज कल्याणावरील चर्चा सत्रे

उत्कृष्ट प्रशासक बनण्यासाठी समाज कल्याणावरील चर्चा सत्रे

Reliable Academy Features - विध्यार्थ्यांमधील अंतर्गत कौशल्यांचा विकास होण्यासाठी विशेष व्यक्तिमत्त्व शिबीराचे आयोजन

विध्यार्थ्यांमधील अंतर्गत कौशल्यांचा विकास होण्यासाठी विशेष व्यक्तिमत्त्व शिबीराचे आयोजन

Reliable Academy Features - ध्येय प्राप्तीचे सातत्य राखण्यासाठी विशेष कार्यक्रम

ध्येय प्राप्तीचे सातत्य राखण्यासाठी विशेष कार्यक्रम

Reliable Academy Features - ध्येयावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ध्यानधारणा व बौद्धिकक्षमता विकास सत्रांचे आयोजन

ध्येयावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ध्यानधारणा व बौद्धिकक्षमता विकास सत्रांचे आयोजन

Reliable Academy Features - सनदी अधिकारी व रिलायबल अकॅडमीच्या वतीने प्रारूप मुलाखतीचे विशेष सत्रांचे आयोजन व मार्गदर्शन

सनदी अधिकारी व रिलायबल अकॅडमीच्या वतीने प्रारूप मुलाखतीचे विशेष सत्रांचे आयोजन व मार्गदर्शन

Reliable Academy Features - पोलिस उपनिरिक्षक (PSI) पदाच्या शारिरीक क्षमता चाचणीची तयारीसाठी तज्ञ व प्रशिक्षित मार्गदर्शकांकडून मार्गदर्शन

पोलिस उपनिरिक्षक (PSI) पदाच्या शारिरीक क्षमता चाचणीची तयारीसाठी तज्ञ व प्रशिक्षित मार्गदर्शकांकडून मार्गदर्शन

Reliable Academy Features - स्पर्धा परीक्षेतील समस्यांचे आकलन व त्या सोडविण्यासाठी दृष्टीकोन विकसित करणे.

स्पर्धा परीक्षेतील समस्यांचे आकलन व त्या सोडविण्यासाठी दृष्टीकोन विकसित करणे.

Reliable Academy Features - मुख्य परीक्षेतील मराठी व इंग्रजी या विषयासाठी विशेष तज्ञांचे मार्गदर्शन

मुख्य परीक्षेतील मराठी व इंग्रजी या विषयासाठी विशेष तज्ञांचे मार्गदर्शन

Reliable Academy Features - MPSC, PSI, STI, ASO च्या परीक्षेसाठी राज्यस्तरीय सराव परीक्षांचे आयोजन

MPSC, PSI, STI, ASO च्या परीक्षेसाठी राज्यस्तरीय सराव परीक्षांचे आयोजन

Reliable Academy Features - शंका निरसन, गुणवत्तावाढ, सराव परीक्षा व चालू घडामोडीचे विश्लेषण करण्यासाठी वैयक्तिक मार्गदर्शक

शंका निरसन, गुणवत्तावाढ, सराव परीक्षा व चालू घडामोडीचे विश्लेषण करण्यासाठी वैयक्तिक मार्गदर्शक

Reliable Academy Features - पूर्व व मुख्य परीक्षेतील गती व अचूकता यांचा विकास करण्यासाठी विशेष स्वाध्याय

पूर्व व मुख्य परीक्षेतील गती व अचूकता यांचा विकास करण्यासाठी विशेष स्वाध्याय

Reliable Academy Features - पूर्व व मुख्य परीक्षेचा मूळ संकल्पनेसह सखोल अभ्यासक्रम १२ महिन्यात पूर्ण

पूर्व व मुख्य परीक्षेचा मूळ संकल्पनेसह सखोल अभ्यासक्रम १२ महिन्यात पूर्ण

Reliable Academy Features - स्पर्धा परीक्षेचे अद्ययावत संदर्भ पुस्तके व मासिके लायब्ररीमध्ये उपलब्ध

स्पर्धा परीक्षेचे अद्ययावत संदर्भ पुस्तके व मासिके लायब्ररीमध्ये उपलब्ध

Reliable Academy Features - अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी शांततापूर्ण वातावरणात सुसज्ज व संदर्भपुस्तकांसहीत वातानुकूलित (२४ x ७) ग्रंथालय

अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी शांततापूर्ण वातावरणात सुसज्ज व संदर्भपुस्तकांसहीत वातानुकूलित (२४ x ७) ग्रंथालय

Reliable Academy Features - प्रत्येक विषयावर सखोल अभ्यासासाठी घटकनिहाय सराव परीक्षांचे आयोजन व विश्लेषण

प्रत्येक विषयावर सखोल अभ्यासासाठी घटकनिहाय सराव परीक्षांचे आयोजन व विश्लेषण

Reliable Academy Features - विद्यार्थ्यांची निवड होईपर्यंत त्यांच्याशी सुसंवाद व प्रेरणादायी मार्गदर्शनाची शाश्वती

विद्यार्थ्यांची निवड होईपर्यंत त्यांच्याशी सुसंवाद व प्रेरणादायी मार्गदर्शनाची शाश्वती

Reliable Academy Features - अद्यावत, विषय-गाभा, मुळ संकल्पना यावर आधारीत विशेष लेक्चर्स

अद्यावत, विषय-गाभा, मुळ संकल्पना यावर आधारीत विशेष लेक्चर्स

Reliable Academy Features - १००% वैयक्तिक लक्ष असण्याची हमी,मर्यादित ७५ विद्यार्थ्यांची बॅच,निश्चित वेळापत्रक

१००% वैयक्तिक लक्ष असण्याची हमी,मर्यादित ७५ विद्यार्थ्यांची बॅच,निश्चित वेळापत्रक

Reliable Academy Features - प्रत्येक घटकानुसार परीक्षाभिमुख अद्ययावत हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध

प्रत्येक घटकानुसार परीक्षाभिमुख अद्ययावत हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध

Reliable Academy Features - आयोगाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम word to word शिकवला जाणार.

आयोगाचा संपूर्ण अभ्यासक्रम word to word शिकवला जाणार.

Reliable Academy Features - दर आठवड्याला group discussion आणि quiz competition.

दर आठवड्याला group discussion आणि quiz competition.

Reliable Academy Features - Language lectures मध्ये मराठी व इंग्रजी व्याकरण तसेच लेखी परीक्षा सराव.

Language lectures मध्ये मराठी व इंग्रजी व्याकरण तसेच लेखी परीक्षा सराव.

Reliable Academy Features - प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा Individual Progress Report ( IPR ) आणि त्याचे विश्लेषण.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा Individual Progress Report ( IPR ) आणि त्याचे विश्लेषण.

Reliable Academy Features - Experienced, highly qualified and permanent faculty

Experienced, highly qualified and permanent faculty

Reliable Academy Features - Mind Development Test ( MDT) वर विशेष भर.

Mind Development Test ( MDT) वर विशेष भर.

Reliable Academy Features - गुणवत्तावाढीसाठी पालकांसह विद्यार्स्थ्याचे नियमित Personal counselling.

गुणवत्तावाढीसाठी पालकांसह विद्यार्स्थ्याचे नियमित Personal counselling.

Reliable Academy Features - PPT द्वारे सगळ्या विषयांचे Mind Map Presentation द्वारे Current Touch approch .

PPT द्वारे सगळ्या विषयांचे Mind Map Presentation द्वारे Current Touch approch .

Reliable Academy Features - To the point अभ्यासासाठी Current Core Concept वर आधारित short tricks and lecturs.

To the point अभ्यासासाठी Current Core Concept वर आधारित short tricks and lecturs.

Reliable Academy Features - NCERT, State Board , standard Reference Book, News paper यावर विशेष भर.

NCERT, State Board , standard Reference Book, News paper यावर विशेष भर.

Reliable Academy Features - एक वर्ष - आठवड्यात सहा दिवस - दररोज २.५ तास ( २ तास पूर्व + १/२ तास सराव) मार्गदर्शन

एक वर्ष - आठवड्यात सहा दिवस - दररोज २.५ तास ( २ तास पूर्व + १/२ तास सराव) मार्गदर्शन

Reliable Academy Features - CSAT- ( बुद्धिमत्ता + ५०० + उतारे व अंकगणित ) मध्ये २०० मार्क पैकी १७५ मार्कांची हमी.

CSAT- ( बुद्धिमत्ता + ५०० + उतारे व अंकगणित ) मध्ये २०० मार्क पैकी १७५ मार्कांची हमी.

Reliable Academy Features - दर शनिवारी आयोगाच्या pattern वर आधारित  ११० marks चा  ( ५० पूर्व + ६० मुख्य परीक्षा ) सराव.

दर शनिवारी आयोगाच्या pattern वर आधारित ११० marks चा ( ५० पूर्व + ६० मुख्य परीक्षा ) सराव.

Reliable Academy Features - दर गुरुवारी Topic Wise व Subject Wise ५० सराव पेपर ( २५ पूर्व परीक्षा  + २५ मुख्य परीक्षा ).

दर गुरुवारी Topic Wise व Subject Wise ५० सराव पेपर ( २५ पूर्व परीक्षा + २५ मुख्य परीक्षा ).

Reliable Academy Features - All India Level Online Test for RBI / SBI / IBPS Banking Exams. 900+ test series with the explanation.

All India Level Online Test for RBI / SBI / IBPS Banking Exams. 900+ test series with the explanation.

Reliable Academy Features - Discussion On Social Welfare to become good bureaucrat

Discussion On Social Welfare to become good bureaucrat

Reliable Academy Features - Special Camp Organised for Personality Development to build your Inner Qualities

Special Camp Organised for Personality Development to build your Inner Qualities

Reliable Academy Features - Goal Oriented Program to make Sure you stay on track

Goal Oriented Program to make Sure you stay on track

Reliable Academy Features - Meditation and Mind Mapping sessions for concentration on your goal

Meditation and Mind Mapping sessions for concentration on your goal

Reliable Academy Features - Special Mock Interview Sessions and guidance from bureaucrat and Team Reliable

Special Mock Interview Sessions and guidance from bureaucrat and Team Reliable

Reliable Academy Features - Special Ground Practice with expert and qualified trainer for Ground Exams

Special Ground Practice with expert and qualified trainer for Ground Exams

Reliable Academy Features - Development of problem analysis and solving approach for all Banking Exams

Development of problem analysis and solving approach for all Banking Exams

Reliable Academy Features - Specialised Focus on Mains Exam Languages Subject -- Marathi and English.

Specialised Focus on Mains Exam Languages Subject -- Marathi and English.

Reliable Academy Features - We Organise Test Series for all Maharashtra Level for Banking Exams

We Organise Test Series for all Maharashtra Level for Banking Exams

Reliable Academy Features - Personal Mentor/Tutor  for Doubt Solving,Progress Tracking, Test Discussion

Personal Mentor/Tutor for Doubt Solving,Progress Tracking, Test Discussion

Reliable Academy Features - Special Assignment for Pre and Mains to develop speed and accuracy

Special Assignment for Pre and Mains to develop speed and accuracy

Reliable Academy Features - Conceptual class complete syllabus of Banking Pre, Mains and Interview

Conceptual class complete syllabus of Banking Pre, Mains and Interview

Reliable Academy Features - Uptodate Reference Books,Monthly Magazine for all Competitive Exams in Library

Uptodate Reference Books,Monthly Magazine for all Competitive Exams in Library

Reliable Academy Features - 24 X 7 Air Condition Library for Peaceful & Focused Study Environment

24 X 7 Air Condition Library for Peaceful & Focused Study Environment

Reliable Academy Features - Topicwise and Subjectwise Test Series to command each and every topic for exam

Topicwise and Subjectwise Test Series to command each and every topic for exam

Reliable Academy Features - We ensure regular student-achiever interaction & to help till selection(Mostly Saturday)

We ensure regular student-achiever interaction & to help till selection(Mostly Saturday)

Reliable Academy Features - Focus on Conceptual building lectures based on C

Focus on Conceptual building lectures based on C

Reliable Academy Features - Daily 2 hour Conceptual Lecture and 30 Minutes Fast track Revision & Competition

Daily 2 hour Conceptual Lecture and 30 Minutes Fast track Revision & Competition

Reliable Academy Features - 100% Personal attention guarantee.Fix Batch Schedule & Strength of 50 Students.

100% Personal attention guarantee.Fix Batch Schedule & Strength of 50 Students.

Reliable Academy Features - Provide Qualitative Updated Handouts and Exam Oriented Notes Material

Provide Qualitative Updated Handouts and Exam Oriented Notes Material