playstore
Reliable Academy | Job | भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेत 153 जागांसाठी भरती
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेत 153 जागांसाठी भरती

Last Date of Application:   15 Apr 2021

Download Notifications:   Download


भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेत 153 जागांसाठी भरती

Total: 153 जागा

पदाचे नाव & तपशील:  

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1  वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) 32
2  वैद्यकीय अधिकारी
3 स्टाफ नर्स 50
4 ANM 24
5 फार्मासिस्ट 05
6 वॉर्ड बॉय
38
7 एक्स-रे टेक्निशियन
02
8 ECG टेक्निशियन 02
  Total 153

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: MBBS 
  2. पद क्र.2: BAMS/BHMS/BUMS
  3. पद क्र.3: GNM/B.Sc (नर्सिंग)
  4. पद क्र.4: ANM कोर्स
  5. पद क्र.5: B.Pharm/ D.Pharm
  6. पद क्र.6: 08 वी उत्तीर्ण
  7. पद क्र.7: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) एक्स-रे टेक्निशियन कोर्स
  8. पद क्र.8: (i) 10वी उत्तीर्ण   (ii) ECG टेक्निशियन कोर्स

नोकरी ठिकाण: भिवंडी (महाराष्ट्र)

Fee: फी नाही.

थेट मुलाखत: 15 एप्रिल 2021 (वेळ: 11: 30 AM) 

मुलाखतीचे ठिकाण: भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, दालन क्र.506, पाचवा मजला, काप आळी, भिवंडी जि. ठाणे 

अधिकृत वेबसाईट: पहा

जाहिरात (Notification): पहा