Reliable Academy | Job | वसई विरार शहर महानगरपालिका भरती 2020

Last Date of Application:   30 Jun 2020

Download Notifications:   Download


वसई विरार शहर महानगरपालिका भरती 2020

Total: 70 जागा 

पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
1 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) 30
2 वैद्यकीय अधिकारी (BAMS) 20
3 वैद्यकीय अधिकारी (BHMS) 20
  Total 70

शैक्षणिक पात्रता:

  1. पद क्र.1: MBBS
  2. पद क्र.2: BAMS
  3. पद क्र.3: BHMS

वयाची अट: वयाची अट नाही

नोकरी ठिकाण: वसई-विरार

Fee: फी नाही.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी विभाग, चौथा मजला, प्रभाग समिती-सी, बहुउद्देशीय इमारत, विरार (पूर्व)

अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख: 26 जुलै 2020