playstore
Reliable Academy | Study Materials | कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम याद रखने की आसान ट्रिक

कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम याद रखने की आसान ट्रिक


कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम याद रखने की आसान ट्रिक

GK TRICK: – गुरु मच्छ झाप त्रिमी
 
  1. गुजरात
  2. राजस्थान
  3. मध्य प्रदेश
  4. छत्तीसगढ़
  5. झारखंड
  6. प बगाल
  7. त्रिपुरा
  8. मिजोरम