playstore
Reliable Academy | Study Materials | महिलां विषयक कायदे

महिलां विषयक कायदे


महिलां विषयक कायदे

 • 1. सतीबंदी कायदा -1829

  2. विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856

  3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा -1866

  4.भारतीय घटस्फोट कायदा -1869

  5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993

  6. आनंदी विवाह कायदा -1909

  7. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986

  8. विशेष विवाह -1954

  9. हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956

  10. विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959

  11.अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956

  12. वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929

  13. हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929

  14. बालविवाह निर्बंध कायदा -1929

  15. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा -2005

  16. महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा -2005

  17. मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961

  18. समान वेतन कायदा -1976

  19. बालकामगार कायदा -1980

  20. अपंग व्यक्ती कायदा -1995

  21. मानसिक आरोग्य कायदा -1987

  22. कुटुंब न्यायालय कायदा - 1984

  23. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990

  24. माहिती अधिकार कायदा -2005

  25. बालन्याय कायदा - 2000

  26. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959

  27. अनाथालय व धर्मादाय कायदा - 1960

  28. हिंदू विवाह कायदा -1955

  29. कर्मचारी विमा योजना -1952

  30. प्रसूती सुधारणा कायदा -1961

  31. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा - 1979